linda lumeij

Creatieve Therapie

Geluk is… muziektherapie, dans- en bewegingstherapie

Ook dit jaar neemt Verpleeghuis Bergweide deel aan het geluksweekend middels een inzichtgevende presentatie door de creatief therapeuten.

Geluk is voor ons het mogen uitvoeren van onze passie waar we ons werk van hebben mogen maken. Dagelijks werken wij, middels Dans- en Bewegingstherapie en Muziektherapie, aan het bevorderen van het algemeen welzijn van verpleeghuisbewoners. Door het opstellen en uitvoeren van individuele, op de persoon afgestemde, behandelplannen, bieden wij professionele zorg op maat vanuit het creatieve medium.

Tijdens de presentatie staan we stil bij hetgeen wat bijdraagt aan het ervaren van geluk, en op welke wijze deze tot stand wordt gebracht binnen deze vormen van Creatieve Therapie. Hierbij zullen we ook samen onze geluksmomenten delen middels een ervaringsgerichte werkvorm.

Wij hopen de meerwaarde van Creatieve Therapie over te brengen zodat zorgbehoevenden deze geluksmomenten mogen blijven beleven.